Regulamin

 • 1 Zakres stosowania

W stosunkach handlowych między eversmart products Handels GmbH (standable.eu) a klientem obowiązuje wyłącznie następujący Regulamin w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia. Odmienne warunki nie będą uznawane.

 • 2 Zawarcie umowy

(1) W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego obowiązują następujące przepisy dotyczące zawierania umów standable.eu/agb.

(2) W przypadku zawarcia umowy, umowa zostanie zawarta z eversmart products Handels GmbH, Schindellegistrasse 65, 8808 Pfäffikon SZ, numer rejestracyjny (UID): CH-159.620.861 Sąd Rejestrowy: Urząd Rejestru Handlowego Kantonu Schwyz.

(3) Prezentacja towarów w naszym sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty z naszej strony, lecz jest jedynie niewiążącym zaproszeniem dla konsumenta do złożenia zamówienia. Zamawiając pożądane towary, konsument składa wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

(4) Po otrzymaniu zamówienia w naszym sklepie internetowym obowiązują następujące zasady: Konsument składa wiążącą ofertę zawarcia umowy poprzez pomyślne zakończenie procedury składania zamówienia w naszym sklepie internetowym. Złożenie zamówienia odbywa się w następujących etapach: 1) Wybór żądanych towarów 2) Potwierdzenie poprzez kliknięcie przycisku "Zamów teraz" 3) Sprawdzenie szczegółów w koszyku 4) Kliknięcie przycisku "Zamów" 5) Zalogowanie się do sklepu internetowego po dokonaniu rejestracji i podaniu danych do logowania (adres e-mail i hasło). 6) Sprawdzenie ponownie lub poprawienie wprowadzonych danych. 7) Wiążące złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" lub "Kupuję". Przed wiążącym złożeniem zamówienia Konsument może powrócić do strony internetowej, na której zapisane są dane Klienta i skorygować wprowadzone błędy poprzez naciśnięcie przycisku "Wstecz" znajdującego się w używanej przez niego przeglądarce internetowej po sprawdzeniu swoich danych lub anulować proces składania zamówienia poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej. Otrzymanie zamówienia potwierdzamy niezwłocznie za pomocą automatycznie wygenerowanej wiadomości e-mail ("Potwierdzenie zamówienia"). W związku z tym przyjmujemy zamówienie. (5) Przechowywanie tekstu umowy w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego: Przechowujemy tekst umowy i wysyłamy Ci dane dotyczące zamówienia oraz nasz regulamin pocztą elektroniczną. Z regulaminem można się również zapoznać w dowolnym momencie na stronie standable.eu/agb.

 • 3 Dostawa

(1) Jeśli w opisie produktu nie zaznaczyliśmy wyraźnie inaczej, wszystkie oferowane przez nas przedmioty są gotowe do natychmiastowej wysyłki. Dostawa tutaj odbywa się w ciągu 4 dni roboczych. W przypadku płatności z góry, termin dostawy rozpoczyna się w dniu następującym po zleceniu płatności bankowi zlecającemu przelew, a w przypadku pozostałych sposobów płatności - w dniu następującym po zawarciu umowy. Jeżeli termin ten przypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy w miejscu dostawy, termin upływa następnego dnia roboczego.

(2) Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia rzeczy sprzedanej przechodzi na kupującego dopiero z chwilą wydania mu rzeczy, także w przypadku sprzedaży wysyłkowej.

 • 4 Obowiązek kontroli

4.1 Kontrola

Klient musi niezwłocznie skontrolować dostarczone lub odebrane produkty pod kątem poprawności, kompletności i uszkodzeń dostawy.

4.2 Kontrola u spedytora

W przypadku dostaw spedycyjnych wszelkie uszkodzenia dostawy muszą być odnotowane na dokumencie dostawy.

4.3 Komunikat

Uszkodzenia w dostawie, nieprawidłowe i niekompletne dostawy/zestawy muszą zostać zgłoszone na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty odbioru lub dostawy i odpowiednio udokumentowane. Klient nie może uruchomić takiego produktu. Klient musi zachować produkt w oryginalnym opakowaniu w takim stanie, w jakim go otrzymał i skontaktować się z eversmart products Handels GmbH .

 • 5 Zwroty

5.1Dobrowolne prawo zwrotu

Eversmart products Handels GmbH przywiązuje dużą wagę do tego, aby klientom podobały się kupowane przez nich produkty. Eversmart products Handels GmbH przyznaje zatem dobrowolne prawo do zwrotu w terminie 30 dni. W przypadku towarów nowych, bez śladów użytkowania, zwracanych w oryginalnym opakowaniu, eversmart products Handels GmbH zwróci pełną kwotę zakupu. Klienci mogą zwrócić każdy produkt w idealnym stanie, nawet jeśli go zmontowali. Jeśli produkt nie spełnia powyższych kryteriów, eversmart products Handels GmbH zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu, dokonania wymiany lub zorganizowania zwrotu w postaci kodu bonu. Jeśli produkt został uszkodzony podczas dostawy / montażu, należy to natychmiast zgłosić (patrz punkt 4).

5.2 Proces zwrotu

O planowanym zwrocie należy poinformować i uzasadnić drogą mailową. Towar musi być zapakowany w oryginalny materiał do pakowania i zwrócony w stanie pierwotnym. Przewoźnik do odbioru zostanie zlecony przez eversmart products Handels GmbH . Eversmart products Handels GmbH skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia terminu. Towar musi zostać przekazany przewoźnikowi wyznaczonemu przez sprzedawcę. Koszty przesyłki zwrotnej wynoszą 80,00 euro i nie są pokrywane przez eversmart products Handels GmbH .

5.3 Zwrot środków

Zwrot zostanie sprawdzony po otrzymaniu przez eversmart products Handels GmbH. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, w ciągu 60 dni na konto wskazane przez klienta zostanie dokonany zwrot pieniędzy za produkty, które były w stanie idealnym. W przypadku produktów, które nie są już w takim stanie, eversmart products Handels GmbH może alternatywnie zapewnić wymianę, obniżkę ceny lub zwrot pieniędzy w formie kuponu rabatowego.

5.4 Wyjątki

Zwrotowi nie podlegają produkty wykonane na zamówienie (np. pod względem rozmiaru lub koloru) lub produkty, które w sklepie internetowym są wyraźnie oznaczone jako przeznaczone do sprzedaży końcowej/promocji. Opłaty za dostawę i montaż również nie podlegają zwrotowi.

5.5 Niepłatne zwroty

Zwrot pieniędzy może nastąpić tylko wtedy, gdy na stronie eversmart products Handels GmbH można jednoznacznie przyporządkować zwrot do zamówienia. Zwroty, których nie można przypisać do klienta, będą przechowywane na stronie eversmart products Handels GmbH przez sześć miesięcy. Po tym okresie prawo do zwrotu wygasa.

 • 6 Gwarancja

6.1 Ogólny czas trwania

Eversmart products Handels GmbH skupia się na produktach wysokiej jakości, które są trwałe. Nasze meble są wykonane zgodnie z najwyższymi standardami i z najlepszych materiałów. Niemniej jednak zawsze może się coś wydarzyć. Z tego powodu eversmart products Handels GmbH oferuje 5-letnią gwarancję, która wykracza poza ustawowy okres gwarancji.

6.2 Wyjątki od przedłużonego terminu

Następujące elementy/produkty są wyłączone z 5-letniej gwarancji. Obowiązuje ustawowa gwarancja 2 lat:

 • Blaty stołów;
 • Akcesoria i urządzenia peryferyjne.

6.3 Początek obowiązywania gwarancji

Gwarancja rozpoczyna się w momencie dostawy lub fizycznego odbioru towaru. Okres gwarancji trwa niezależnie od świadczenia jakichkolwiek usług gwarancyjnych.

6.4 Świadczenie usług

Eversmart products Handels GmbH może opcjonalnie udzielić gwarancji poprzez:

 • częściowa i całkowita wymiana na równoważny produkt używany/naprawiany;
 • Wymiana na nowy produkt;
 • Kredyt;
 • Obniżka ceny.

6.5Wyjątki

Eversmart products Handels GmbH nie udziela żadnej gwarancji w następujących przypadkach:

 • Nieprzestrzeganie zaleceń i uwag zawartych w instrukcji obsługi urządzenia;
 • Uszkodzenia spowodowane niewłaściwą instalacją;
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku wypadku, transportu, niewłaściwego przechowywania, regulacji lub użytkowania;
 • Uszkodzenia spowodowane obciążeniem mebli ponad ich nośność;
 • Przedmioty, które zostały wystawione na działanie środowiska spoza obszaru użytkowania przewidzianego dla danego produktu przez stronę eversmart products Handels GmbH (np. przechowywanie lub wystawienie na zewnątrz);
 • Uszkodzenia spowodowane przez zagrożenia naturalne (np. wodę, ogień itp.), wilgoć, upadek i uderzenie;
 • Nieprzeprowadzenie konserwacji zgodnie z instrukcją obsługi i/lub niewłaściwa modyfikacja lub naprawa wyrobów przez klienta lub osobę trzecią;
 • Uszkodzenia spowodowane przez niewłaściwe metody czyszczenia lub środki czyszczące;
 • Przebarwienia materiałów spowodowane plamami, zabrudzeniami, farbami drukarskimi lub barwnikami;
 • Naturalne różnice w usłojeniu drewna;
 • Ślady normalnego zużycia;
 • Zmiany lub odbarwienia koloru powierzchni spowodowane działaniem światła / promieni słonecznych lub starzeniem się;
 • Uszkodzenia spowodowane przez przybory do pisania lub ostre przedmioty;
 • Użycie niezgodnych części zamiennych lub akcesoriów (np. zasilacza);
 • na przedmiotach wyprodukowanych lub oznakowanych przez strony trzecie, w tym na monitorach i klawiaturach komputerowych;
 • Szkody następcze.

6.6 Części zużywające się

Części zużywające się, takie jak baterie, akumulatory, kable zasilające, adaptery, lampy itp. nie są objęte gwarancją.

 • 7 Termin płatności, płatność i niedotrzymanie warunków

Towar wysyłany jest na konto lub za pomocą jednego z innych wskazanych sposobów płatności. Klient zapłaci cenę zakupu bez kosztów przesyłki na konto firmowe odbiorcy podanego na fakturze - eversmart products Handels GmbH. Jeżeli klient zalega z płatnościami, eversmart products Handels GmbH ma prawo naliczyć ryczałt w wysokości 20,00 euro za zwłokę. Jeżeli po kilkukrotnych upomnieniach nie wpłynie od kupującego wpłata na konto eversmart products Handels GmbH , zastrzegamy sobie prawo do windykacji.

 • 8 Szczególne cechy zakupu na rachunek

Płatność na rachunek jest możliwa tylko dla konsumentów, którzy ukończyli 18 lat. Pozostała do zapłaty kwota wynikająca z faktury jest wymagalna po otrzymaniu towaru i faktury.

 • 9 Zachowanie własności

Zastrzegamy sobie prawo własności do towarów do momentu uiszczenia pełnej ceny zakupu.

 • 10 Gwarancja

Obowiązują ustawowe przepisy gwarancyjne Szwajcarii.

 • 11 Język umowy

Umowa została sporządzona tylko w języku niemieckim.

 • 12 Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych naszych klientów

Przepisy dotyczące przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych można znaleźć w naszym wyłączeniu odpowiedzialności.

 • 13 Wyłączenie odpowiedzialności

13.1 Główna zasada

Odpowiedzialność jest regulowana przez obowiązujące przepisy prawa. Jednakże w żadnym wypadku eversmart products Handels GmbH nie ponosi odpowiedzialności za (i) zwykłe zaniedbanie, (ii) pośrednie i wtórne szkody oraz utratę zysków, (iii) niezrealizowane oszczędności, (iv) szkody wynikające z opóźnienia w dostawie oraz (v) wszelkie działania i zaniechania osób pomocniczych eversmart products Handels GmbH lub wyznaczonych usługodawców, niezależnie od tego, czy mają one charakter umowny czy pozaumowny.

13.2 Wyjątki

Ponadto eversmart products Handels GmbH nie ponosi odpowiedzialności w następujących przypadkach:

 • niewłaściwego, niezgodnego z umową lub niezgodnego z prawem przechowywania, regulacji lub użytkowania produktów;
 • Użycie niezgodnych części zamiennych lub akcesoriów (np. zasilacza);
 • niewykonywanie czynności konserwacyjnych zgodnie z instrukcją obsługi i/lub nieprawidłowe modyfikowanie lub naprawianie produktów przez klienta lub osoby trzecie;
 • siły wyższej, w szczególności uszkodzeń spowodowanych przez żywioły, wilgoć, upadki i uderzenia itp. za które eversmart products Handels GmbH nie ponosi odpowiedzialności, oraz urzędowych zarządzeń.
 • 14 Prawo właściwe

Prawo szwajcarskie ma zastosowanie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Miejscem jurysdykcji jest Schwyz.

Koniec regulaminu - Stan: 26.02.2021 r.